Váš email
Črevná mikrobiota u detí je podobná mikrobiote dospelých približne vo veku:
Vplyv na črevnú mikrobiotu má:
U zdravých dojčených detí prevládajú v črevnej mikrobiote:
Narušenie črevnej mikrobioty sa nazýva:
V Českej republike bolo v roku 2020 prevedených cisárskym rezom:
Zastúpenie prebiotík v materskom mlieku je v množstve:
Najviac zastúpeným HMOS v materskom mlieku je:
Aký benefit prináša prebiotická zmes scGOS/lcFOS s 2´FL?
Synbiotiká scGOS:lcFOS (9:1) a Bifidobacterium Breve M-16V:
LCPUFA:
Podávanie sondovej výživy s vlákninou viedlo:
Nedostatočný perorálny príjem u detí je definovaný ako neschopnosť prijať:
Neprospievanie a nedostatočný rast u detí je definovaný ako:
Zvýšené nutričné požiadavky sú pri diagnóze:
Energetická potreba u zdravých detí medzi 1 a 7. rokom života je:
Koľko percent ABKM začína v dojčenskom veku?
Aminokyselinová formula sa odporúča pri:
Štúdie dokazujú, že deti s ABKM na aminokyselinovej formuly so synbiotikami:
Neprospievanie a nedostatočný rast definuje:
Medzi akútne (do 1 dňa) príznaky pri non-IgE ABKM dojčiat patrí: