Váš email
Střevní mikrobiota u dětí je podobná mikrobiotě dospělých přibližně ve věku:
Vliv na střevní mikrobiotu má:
U zdravých kojených dětí převládají ve střevní mikrobiotě:
Narušení střevní mikrobioty se nazývá:
V České republice bylo v roce 2020 provedeno císařským řezem:
Zastoupení prebiotik v mateřském mléce je v množství:
Nejvíce zastoupeným HMOS v mateřském mléce je:
Jaký benefit přináší prebiotická směs scGOS/lcFOS s 2´FL?
Synbiotika scGOS:lcFOS (9:1) a Bifidobacterium Breve M-16V:
LCPUFA:
Podávání sondové výživy s vlákninou vedlo:
Nedostatečný perorální příjem u dětí je definován jako neschopnost přijmout:
Neprospívání a nedostatečný růst u dětí je definován jako:
Zvýšené nutriční požadavky jsou při diagnóze:
Energetická potřeba u zdravých dětí mezi 1. a 7. rokem života je:
Kolik procent ABKM začíná v kojeneckém věku?
Aminokyselinová formule se doporučuje při:
Studie dokazují, že děti s ABKM na aminokyselinové formuli se synbiotiky:
Neprospívání a nedostatečný růst definuje:
Mezi akutní (do 1 dne) příznaky při non-IgE ABKM kojenců patří: