E-LEARNING VII. PEDIATRICKÝ MASTER KURZ

TERMÍN KONANIA 27.4.2022 – 27.10.2022

Pre získanie kreditov sa, prosím, najskôr registrujte TU.

Zahájení

Porod císařským řezem a jeho vliv na novorozence a kojence

doc. MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D.

Střevní mikrobiota u novorozence – role výživy

MUDr. František Jimramovský, MHA

Diskuze – 1.blok

Ako ďalej po eliminačnej diéte pri alergii na bielkovinu kravského mlieka?

MUDr. Miroslava Petrášová

Použití synbiotik v managementu ABKM – kazuistika

MUDr. Simona Bělohlávková, Ph.D.

Klinické benefity synbiotik v dietním managementu kojenců s ABKM

MUDr. Tatiana Gvozdiaková

Výsledky sledovania účinnosti formule eHP so synbiotikami v SR

MUDr. Andrea Hervayová

What is new in the dietary management of infant regurgitation

Prof. Dr. Yvan Vandenplas

Diskuze – 3. blok

Praktické aspekty sondové výživy

doc. MUDr. Ondřej Hradský, Ph.D.

Sondová výživa s vlákninou – kazuistika

MUDr. Matěj Hrunka

Poruchy tolerancie výživy – môže za to črevo?

doc. – MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Diskuze – 4. blok

Mýty a fakta ohledně neprospívání dětí

MUDr. Lukáš Zezula

Enterální výživa u dětí se specifickými nutričními požadavky

MUDr. Jana Zemánková, Ph.D.

Diskuze – 5. blok

Vzdelávacia akcia je organizovaná podľa Stavovského predpisu ČLK č. 16 a bude ohodnotená kreditmi.
Podmienkou pridelenia kreditov je splnenie záverečného testu s úspešnosťou minimálne 80 %.
Akcia je akreditovaná SKSaPA (pri úspešnom splnení testu 100% – 91% – 2 kredity; 90,99% – 80% – 1 kredit; 79,99% – 0% kreditov).